Privátní finanční audit

Naší primární službou nejsou jednotlivé finanční produkty, ale ucelený soubor správně sebraných dat, cílů a přání a tím je „PRIVÁTNÍ FINANČNÍ AUDIT“

Díky našemu „PRIVÁTNÍMU FINANČNÍMU AUDITU“ platí „JÁ RADÍM a VY ROZHODUJETE“


Na začátku je potřeba reálně a správně zjistit potřeby a směr klienta. Jaké jsou jeho cíle, přání a vize. Jaký je klientův aktuální stav, jaké doposud využívá finanční produkty a proč právě tyto. K čemu měly nebo mají sloužit. Něco sjednat a myslet si, že to bude správně navždy, je veliký omyl. S oblibou svým klientů říkám „po sepsání smluv Vám mohu garantovat, že to takto nemůže zůstat po celou dobu“. 
PROČ? Protože se časem spousta věcí mění a vyvíjí a je potřeba na ně reagovat a upravovat je s ohledem k danné době a situaci. A proto jsem zde já se svým týmem, abychom Vás provedli a pomohli se změnami nezbytnými k naplnění Vašich cílů a snů. 

Služby = Privátní finanční audit

Správa a finanční privátní audit


 Z hlediska financí je rodina vlastně taková malá firma. Dobře hospodařící firma má svého finančního ředitele a každý rok si nechává zpracovat finanční audit svého hospodaření.

Stejně tak by si audit svého privátního hospodaření měla pravidelně udělat každá rodina či jednotlivec. Získáte tak přehled a jistotu, že nepřicházíte zbytečně o peníze, dosahujete efektivně svých finančních cílů a Váš privátní majetek rok od roku narůstá.
Penze a renta

Penze a renta

Do důchodu budeme odcházet v 65 letech a podle demografických prognóz budeme v důchodu žít minimálně 20 let. Jak tuto část života prožijeme záleží na tom, jak se na ni připravíme.

Investice a spoření

Investice a spoření

Říká se, že peníze samy o sobě štěstí nepřinesou.
V každém případě zvyšují kvalitu života a jsou prostředkem k dosažení životních cílů.
Zajištění rizik

Zajištění rizik

V otázce privátních financí a plnění finančních cílů se jedná o situace, které mohou způsobit výpadek či snížení Vašich příjmů nebo dokonce ztrátu Vašeho majetku

Financování a bydlení

Financování a bydlení

Pořízení vlastního nového bydlení je zásadní finanční událostí, kterou řešíme maximálně párkrát za život. Je však součástí finančního života každého z nás.

Poradenství

Základní finanční audit

I základní finanční audit převyšuje svou úrovní většinu konkurenčních služeb na úrovni zprostředkování produktů, které se pouze schovává za pojem finančního poradenství. Využijete jej však pouze na úvod naší spolupráce, pokud nemáte pocit, že se ještě potřebujete ujistit než se poradci kompletně svěříte s celou vaší finanční a osobní resp. rodinnou situací.
Pokud věříte, že sami znáte či dokážete vybrat to nejlepší řešení ke splnění konkrétního cíle či potřeby. Pak se pravděpodobně chcete omezit na návrh a pouhé zprostředkování jednoho řešení konkrétní potřeby nebo cíle a nemáte zájem o dlouhodobou komplexní spolupráci a související servis (pokud to nemá být vstupní "test", oťukání si možné širší spolupráce). 

Komplexní finanční audit

Komplexní finanční audit je již základem pro plnohodnotné poradenství s ohledem na více než jednu vaši potřebu či cíl. Součástí je pak i návrh komplexního řešení včetně průběžné aktualizace a servisu k sjednaným smlouvám. V rámci tohoto poradentství je pro mě samozřejmostí odpovídající informační a konzultační podporu včetně administrativního servisu.
Audit sám o sobě nestačí jednou a pro vždy a proto je nezbytným předpokladem dlouhodobě správného nastavení vašeho řešení, že při každé větší či menší změně ve vaší finanční, majetkové či osobní situaci, při změně vašich cílů a potřeb, zkonzultujete se svým poradcem možné dopady do stávajícího řešení a provedete servisní aktualizaci vašeho finančního auditu. Jedině tak budeme mít jistitu, že vaše řešení nezastará a bude držet vždy krok s vaším životem a potřebami.

Přesné poradenství

Náš komplexní finanční audit je ve spojení s našimi odbornými metodikami prvotřídním analytickým nástrojem pro všechny klienti, kteří ocení odbornost, prvotřídní a komplexní servis a uvědomují si výhody a přínos takové dlouhodobé komplexní spolupráce.
Ale když říkáme, že je potřeba finanční audit do budoucna aktualizovat, platí to i zpětně. Pokud vstupními daty budou pouze vaše aktuální příjmy, bez zohlednění kompletní evidence ČSSZ o vašich příjmech v minulosti, pokud nebude finanční audit pracovat s přesnými vstupními údaji, nebudou přesné ani jeho výstupy. Proto umíme analyzovat speciální zprávou vaši evidenci u ČSSZ a kromě pomoci s nápravou nedostatků v této evidenci z ní také zjistit přesné nároky nyní či v budoucnu v případě výplaty dávek a důchodů ze státního systému (což není podtstané jen z pohledu starobního důvhodu, ale také z pohledu správného pojištění s ohledem na možné vžplaty invalidních, vdovských/vdoveckých či sirotčích důchodů).

Další služby

Investiční produkty

Investiční produkty

Půjčky a úvěry

Půjčky a úvěry

Životní pojištění

Životní pojištění

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění

Pojištění vozidel

Pojištění vozidel

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti

Občanská odpovědnost

Občanská odpovědnost

Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

Odpovědnost vůči zaměstnavateli

Odpovědnost vůči zaměstnavateli

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Pojištění zvířat

Pojištění zvířat

Kontaktní formulář

Máte dotaz? Spojím se s Vámi co nejdříve to bude možné.